Posted on

Cơ sở pháp lý của Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc

Hệ thống truy xuất nguồn gốc là gì?

Hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) là một giải pháp ứng dụng CNTT cho phép người tiêu dùng có thể tra cứu đầy đủ thông tin ngược dòng, từ sản phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối.

Với giải pháp này, doanh nghiệp sản xuất đưa thông tin lên hệ thống từ những khâu đầu của chuỗi sản xuất cho đến khâu đóng gói sản phẩm. Tất cả thông tin về sản phẩm được lưu trữ vào máy chủ, dễ dàng truy xuất và người mua có thể xem thông tin về lô hàng trên hệ thống ngay khi lô hàng chưa rời khỏi nơi sản xuất. Có thể truy xuất nhanh nguồn gốc sản phẩm qua mã QR (QR code: mã vạch hai chiều hay mã phản hồi nhanh, mã vạch ma trận) in trên bao bì sản phẩm bằng cách dùng ứng dụng quét mã trên điện thoại thông minh.

Vậy cơ sở pháp lý của hệ thống truy xuất nguồn gốc như thế nào?

Cơ sở pháp lý của TXNG

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2979/QĐ-BKHCN, ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc”. Tại kế hoạch này Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì các Bộ, ngành, địa phương là đơn vị phối hợp triển khai 05 nội dung chính gồm:

  1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (viết tắt là TXNG).

2 .Xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống TXNG thống nhất trên cả nước.

3. Nghiên cứu các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống TXNG.

4. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TXNG.

5. Thiết lập, xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 25/11/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý TXNG.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Hòa Bình ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc như:

– Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc Phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018 – 2020.

– Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Ocop) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình.

– Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020;

– Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2020;

– Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *